Transport tŏwŏrōw niybezpiecznych

Dziynki wieloletniymu doświŏdczyniu radzi robiymy tyż transport ladunkōw szpecjalistycznych i niybezpiecznych. We naszyj flocie znojdōm sie auta ze maszinami do jejich przewozu, a nasi kerowcy majōm wszyjske papiōry do przewożyniŏ tŏwŏrōw tyj zorty.